Seachtain na Gaeilge Scoil Phroinsias Naofa 2019

Féile Scoildrámaíochta Toy Story

Thosaigh Seachtain na Gaeilge 2019 i Scoil Phroinsias Naofa le cur i láthair iontach den Dráma – Toy Story 1.5! Tháining dream páistí le chéile ó ranganna 3 & 4, faoi stiúr na múinteoirí Iníon de Grae agus Iníon Treadwell. Ghlac siad páirt i bhFéile Scoildrámaíochta Dé Máirt 5ú Márta in Amharclann an Táin, Dún Dealgan agus d’éirigh leo dul ar aghaidh go dtí an Muileann Chearr Dé Máirt 12ú, áit a roghnaíodh don bhabhta Laighin den gcomórtas. Tá bród an domhan orainn faoin gaisce a rinneadh. Comhgháirdeachas dóibh uile!

St. Francis NS started Seachtain na Gaeilge 2019 with a presentation of the drama “Toy Story 1.5”! A group of 3rd and 4th class children worked together under the direction of Miss Gray and Miss Treadwell. They participated in Féile Scoildrámaíochta on Tuesday March 5th in the Táin Theatre, Dundalk and qualified for the Leinster round in Mullingar on Tuesday 12th. We are super proud of everyone involved. Congratulations one and all!

Miss Gray brings home the trophies!

 

Irish Dancing and School Ceílí

Le linn Seachtain na Gaelige mar a tharlaíonn go bliantúil, ghlac páistí ó ranganna a h-aon – 6 páirt i ranganna rince Gaelach le Carmel Connolly agus le chó-múinteoir, Aaron Mathews.

During Seachtain na Gaeilge, pupils from 1st – 6th class participated in our annual series of Irish Dancing lessons with Carmel Connolly and her teaching assistant, Aaron Mathews.

D’fhoghlaim siad na bun-chéimeanna rince, chomh maith le Rince an Scuab, Rince Ciorclach, Droichead Átha Luain agus Bailí Luimní. Dé Máirt 12ú agus Dé Céadaoin 13ú bhí céilithe ar siúl inar ghlac idir naíonáin agus páistí sinsearacha páirt. Ag deireadh an dara chéile, thug Aaron léiriú ar a amhrán nua chumtha a chur iontas ar an slua. Chuir rang a h-aon agus cúpla páiste ó rang a dó cúpla fonn cheoil i láthair ar an bhfeadóg stáin á stiúradh ag an múinteoir Iníon Uí Bhroin.

They learned the basic dancing steps as well as The Brush Dance, A Circle Dance, The Bridge of Athlone and The Walls of Limerick. On Tuesday 12th and Wednesday 13th pupils from Infants – 6th enjoyed Céilís. Aaron Mathews greatly impressed the gathering with a performance of his new song and 1st class performed tunes on the tin whistle with their teacher Miss Burns.

 

Kahoot Fun and Gaeilige Storytime

Dé Luain 11ú agus Déardaoin 14ú, bhain rang 5 agus 6 fíor-shult as Tráth na gCeist ar “Kahoot”. Déardaoin freisin, bhí seisiúin scéalaíochta spraíúla sa leabharlann le Bean Uí Laighléis do na ranganna Naíonáin – Rang 4.

On Monday 11th and Thursday 14th, 5th and 6th classes had great fun at a table quiz using the “Kahoot” app. Mrs. Lawless held fun Gaeilge storytimes for infants – 4th classes in the library.

Tionól Gaelach / Irish Assembly

Tháinig Seachtain na Gaeilge 2019 chun críoch le Tionól Gaelach i halla na scoile, inar ghlac gach páiste páirt. Naíonáin Shóisearacha A – Teidí Beag Álainn (rann); Naíonáin Shóisearacha B – Dhá Éan Beaga (dán); Naíonáin Shinsearahca – Froganna (Dán); Rang 1 -Feadóg Stáin; Rang 2 -Tóg amach mé (amhrán le geatsaí); Rang 3 -Léiriú den dráma “Toy Story 1.5”; Rang 4 – Amhrán na gCupán; Rang 5 – Mo Mhála Scoile (dán); Rang 6 – An Dall (dán). Bhí finale iontach againn le gach páiste ag canadh “Téir Abhaile ‘Riú” de chuid Clannad ar ard a ngutha! Táimid ar bís faoi Sheachtain na Gaeilge 2020 cheana féin!

Seachtain na Gaeilge 2019 came to an end with a whole school assembly in the hall on Friday 15th. Junior Infants A – Teidí Beag Álainn (rhyme); Junior Infants B – Dhá Éan Beaga (poem); Senior Infants – Froganna (poem); 1st Class –Tin Whistle; 2nd Class -Tóg amach mé (song with actions); 3rd Class -Léiriú den dráma “Toy Story 1.5”; 4th Class – Amhrán na gCupán (The cup song); 5th Class – Mo Mhála Scoile (poem); 6th Class – An Dall (poem). We finished with a loud finale of the popular Clannad song – “Téir Abhaile ‘Riú”. We are already excitedly looking forward to Seachtain na Gaeilge 2020!

error: Content is protected !!