Thosaigh Seachtain na Gaeilge 2023 i Scoil Phroinsias Naofa le stáisiún léitheoireachta i ranganna 2-6. Bhain na páistí sult agus spraoi as gníomhachtaí léitheoireachta bunaithe ar na leabhar seo a leanas:  Frog sa Spéir, An Lacha Feirmeora, Drochlá Ruairí, Ruairí sa Zú agus Bhí Ocras ar Oisín.

St Francis NS started Seachtain na Gaeilge 2023 with 2nd – 6th classes taking part in reading stations in Irish.  They enjoyed fun reading activities based on the following books:  Frog sa Spéir, An Lacha Feirmeora, Drochlá Ruairí, Ruairí sa Zú agus Bhí Ocras ar Oisín..  Máirt 7ú, bhí seisiúin scéalaíochta spraíúla le Bean Uí Laighléis do na ranganna sóisearacha.

On Tuesday March 7th, Mrs Lawless held story sessions with the junior classes.  Le linn Seachtain na Gaelige mar a tharlaíonn go bliantúil, ghlac páistí ó ranganna a h-aon. trí agus 5 páirt i ranganna rince Gaelach le Carmel Connolly agus le chó-múinteoir, Aaron Mathews.

During Seachtain na Gaeilge, pupils from 1st, 3rd and 5th class participated in our annual series of Irish Dancing lessons with Carmel Connolly and her teaching assistant, Aaron Mathews.

D’fhoghlaim siad na bun-chéimeanna rince, chomh maith le Rince an Scuab, Rince Ciorclach, Droichead Átha Luain agus Bailí Luimní.  Dé Máirt 14ú agus Dé Céadaoin 15ú bhí céilithe ar siúl inar ghlac idir naíonáin agus páistí sinsearacha páirt.  Ag deireadh an chéilí sinsearach, canadh leagan bríomhar de Amhrán na bhFiann.

They learned the basic dancing steps as well as The Brush Dance, A Circle Dance, The Bridge of Athlone and The Walls of Limerick.  On Tuesday 14th and Wednesday 15th pupils from Infants – 6th class enjoyed Céilís.  At the end of the senior céilí, a lively rendition of our National Anthem, Amhrán na bhFiann was sung.

Déardaoin 9ú, bhain ranganna 2 – 6 fíor-shult as Tráth na gCeist mór sa halla. Comhgháirdeachas do na buateoirí:  “Frainc an Frog” (Tife, Annalua, Harry, Obinna agus Ava-Rose), sa dara háit “Rock, Paper Quizzers” (Anna, Phoenix, Robyn, Leah, Sebastian agus Lydia) agus sa tríú háit “The Happy Nappies” (Clara, Zane, Conor, Penny, Patrick agus Boss).

On Thursday 9th , 2nd – 6th classes had great fun at a Giant Quiz in the school hall.  Congratulations to the winning teams:  “Frainc the Frog” (Tife, Annalua, Harry, Obinna and Ava-Rose), in second place “Rock, Paper Quizzers” (Anna, Phoenix, Robyn, Leah, Sebastian and Lydia) and in third place “The Happy Nappies” (Clara, Zane, Conor, Penny, Patrick and Boss).

Tháinig Seachtain na Gaeilge 2023 chun críoch le Paráid Ghlas timpeall na scoile agus Tionól Gaelach i halla na scoile, inar ghlac gach páiste páirt. Bhí finale iontach againn le gach páiste ag canadh “Amhrán na bhFiann” ar ard a ngutha! Táimid ar bís faoi Sheachtain na Gaeilge 2024 cheana féin!

Seachtain na Gaeilge 2023 came to an end with a whole school taking part in our annual “Green Parade” and assembly in the hall.  We finished with a loud finale of our National Anthem.  We are already excitedly looking forward to Seachtain na Gaeilge 2024!